Kylpyhuoneremontti

Laadukas ja tyylikäs kylpyhuone lisää asumisviihtyvyyttä ja nostaa asunnon arvoa

Oli kysees­sä sit­ten laa­jem­pi spa-osas­to tai pie­ni WC, toteu­te­taan työ yksi­tyis­koh­tiin panos­taen, asiak­kaan maun mukaan.

Aina tyy­lik­käis­tä kaa­ke­leis­ta kiin­to­ka­lus­tei­siin ja hanoi­hin, vain mie­li­ku­vi­tus ja bud­jet­ti ovat raja­na. Mik­set tilai­si avai­met käteen-mär­kä­ti­la­sa­nee­raus­ta VTT-ser­ti­fioi­dul­ta alan ammattilaiselta?

Ota yhteyttä niin toteutetaan unelmienne kylpyhuone!

Soita 000 000 0000