Keittiöremontti

Keittiöremontti suunnitteilla?

Keit­tiö on ehdot­to­mas­ti kodin sydän ja koko per­heen kokoon­tu­mis­paik­ka. Näin ollen on eri­tyi­sen tär­ke­ää että keit­tiö on tun­nel­mal­li­nen ja tila­rat­kai­suil­taan toimiva.

Etsit­te sit­ten pel­käs­tään asen­ta­jaa uusil­le kalus­teil­len­ne tai haluat­te tila­ta uuden keit­tiön asen­net­tu­na, kaik­ki järjestyy.

Myös mas­sii­vi­pui­sia kaa­pis­to­ja on mah­dol­lis­ta toteut­taa mit­to­jen mukaan puusepäntyönä.

Ota yhteyttä niin uudistetaan kotinne sydän!

Soita 000 000 0000